لیست قیمتها

تاریخ 92/09/06

توضیحات

قیمت (ریال)

واحد نوع متریال شرح ردیف
  از 650000 به بالا مترطول S-201 نرده ساده 3 خط 1
  از 850000 به بالا مترطول S-201 نرده ساده 4 خط 2
  از 95000 به بالا مترطول S-201 نرده هلالی 3 خط 3
  از 90000 به بالا مترطول S-201 نرده پایه پروفیل 3 خط 4
  از 1050000 به بالا مترطول S-201 نرده پایه پروفیل 4 خط 5
  از 1200000 به بالا مترطول S-201 نرده شیشه خور 6
با قطر 1.3 از 2500000 به بالا هر کف پله S-201 پله گرد 7
  از 1700000 به بالا متر مربع S-201 حفاظ بانکی مدل 1 8
  از 2200000 به بالا متر مربع S-304 حفاظ بانکی مدل 1 9
  از 2200000 به بالا متر مربع S-201 حفاظ بانکی کلاف شده 10
  از 2700000 به بالا متر مربع S-304 حفاظ بانکی کلاف شده 11
  از 2500000 به بالا متر مربع S-201 درب استیل 12
  از 3000000 به بالا متر مربع S-304 درب استیل 13
قطر 51 از 450000 به بالا مترطول S-201 هندریل دیوارکوب 14
قطر 38 از 350000 به بالا مترطول S-201 هندریل دیوارکوب 15
قطر 25 از 250000 به بالا مترطول S-201 هندریل دیوارکوب 16
 

توافقی

   ورق استیل ورق کاری سطوح 17

 

لازم به ذکراست به جز موارد بالا بسیاری ازمدلهای متنوع دیگری نیز با توجه به درخواست شما و پیشنهاد ما موجود میباشد.جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.

نکته: قیمتهای درج شده در جدول فوق با توجه به قیمت روز مصالح مصرفی متغیر است.